Detektiv

Trivunović Janko

Detektivske storitve

Detektiv

Trivunović Janko

Detektivske storitve

Detektivske storitve

Detektivsko dejavnost izvajamo od leta 2001. Specializirani smo za preiskovanje zavarovalniških goljufij in prevar ter vročanje sodnih in drugih pošiljk.


Detektivska dejavnost zajema pridobivanje informacij o:

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj
  • dolžnikih in njihovem premoženju
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih

Mediji o nas

Info


Janko Trivunović mag. var.

Št. licence: 84

ID: SI78337496

-----------------

Kolodvorska 7

1000 Ljubljana

-----------------

Tel.: +386 1 430 40 41

GSM: +386 40 866 041

E-mail: janko.trivunovic@amis.net